• Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
ویزای فرانسه

ویزای توریستی فرانسه برای کسانی هست که قصد سفر توریستی به فرانسه را دارند و اعتبار این ویزا ۳ ماه است و قبل از اتمام زمان ویزا باید کشو فرانسه را ترک کند.
مدارک مورد نیاز برای ویزا توریستی فرانسه :

 •   شناسنامه
 •   گذرنامه
 • اعتبار گذرنامه باید حداقل ۲ ماه بیشتر از تاریخ اتمام ویزای درخواستی باشد.
 • دو قطعه عکس رنگی
 • فردی از خانواده یا دوست مقیم فرانسه‌ی شما باید اصل فرم دعوت‌نامه را برای شما ارسال کند.
 • در صورتی کهدعوت‌نامه ندارید ، باید فرم رزرو هتل در تمام مدت اقامتتان در فرانسه و یا مدرکی نشان دهد شما در فرانسه دارای ملک میباشید . (مثل سند مالکیت، قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت).
 • اسناد رسمی شغلی و منابع مالی.