• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
ویزای چین

ویزای چین
اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل ۶ ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
تکمیل فرم مشخصات فردی مسافرواعضای اصلی خانواده مسافر به صورت کامل (حتی اگر همراه مسافر سفر نکنند)
درج ایمیل ، آدرس و شماره تلفن و دقیق محل سکونت و محل کار – ذکر شغل دقیق الزامی است . برای دانش آموزان ودانشجویان ذکر نام وآدرس محل دقیق تحصیل الزامی است
در صورت داشتن همراه ارائه شماره کارت ملی الزامی است
نام و شماره تماس یک معرف برای تماس در مواقع ضروری
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه.
یک قطعه عکس ۳×۴ رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک
عکس ها نباید اسکن شده باشند.
*نکته ۱:مدت زمان اخذ ویزای عادی ۵ روز کاری است.
*نکته ۲: مدت زمان اخذ ویزای فوری ۳ روز کاری است.
*نکته ۳: قیمت ویزا برای همه سنین و همراهان یکسان است.
*نکته ۴: نوع ویزا از نوع توریستی و گروهی است.